Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Landsstyresak om legespesialistenes etterutdanning - Utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sentralstyret

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.
7. april 2014