Landsstyresak om legespesialistenes etterutdanning - Utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sentralstyret

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.