Landsstyresak om reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe

Last ned høringsuttalelsen nedenfor