Lovframlegget om å ta bort regionsutvala

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.