Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Ny studieplan i medisin ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UIB

Last ned høringsuttalelsen nedenfor
7. april 2014