Rapport om tillitsvalgtopplæring – økonomimodeller

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.