Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Rapport om tillitsvalgtopplæring – økonomimodeller

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.
7. april 2014