Sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus - fremtidens lokalsykehus

Last ned høringsuttalelsen nedenfor