Tema for Legeforeningens statusrapport i 2014

Styret i Sør-Trøndelag lægeforening behandlet høring om tema for Legeforeningens statusrapport i 2014 i sitt møte 9. januar 2013 og uttaler følgende:Viser til høringsbrev fra Den norske legeforening datert 051212 hvor foreningsledd inviteres til å komme med forslag til tema for Legeforenings statusrapport som skal publiseres i 2014.

Sør-Trøndelag lægeforening behandlet saken i styremøte 090113 og vedtok å fremme følgende forslag til tema for legeforenings statusrapport 2014:

Hva skal til for å skape god pasientsikkerhet?

  • Faglig kvalitet?
  • IKT?
  • Samhandling?
  • Pasientforløp?
  • Ledelse?
  • Arbeidsmiljø?
  • Brukermedvirkning?

Vi ønsker lykke til med valg av tema og utvikling av en god statusrapport.