Utkast til policynotat om ledelse i sykehus

Last ned høringsuttalelsen nedenfor