Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Utkast til policynotat om oppgaveglidning

Last ned høringsuttalelsen nedenfor
7. april 2014