Utkast til policynotat om oppgaveglidning

Last ned høringsuttalelsen nedenfor