Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2016

Last ned høringsuttalelsen nedenfor