Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Last ned høringsuttalelsen nedenfor
10. november 2014