Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.