Utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Last ned høringsuttalelsen nedenfor