Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.
10. november 2014