Møte- og aktivitetskalender

Her vil du finne oversikt over planlagte møter for Sør-Trøndelag legeforening; styremøter, årsmøte, medlemsmøter, m.m.

Styremøter 2022:

 • Tirsdag 6. januar 2022 kl. 19.00-22.00
 • Torsdag 10. februar 2022 kl. 19.00-22.00
 • Torsdag 3. mars 2022 kl. 19.00-22.00
 • Tirsdag 5. april 2022 kl. 19.00-22.00
 • Tirsdag 19. mai 2022 kl. 19.00-22.00
 • Torsdag 9. juni 2022 kl. 19.00-22.00
 • Mandag 5. september 2022 kl. 12.00-19.00 (Arbeidsmøte)
 • Tirsdag 4. oktober 2022 kl. 19.00-22.00
 • Onsdag 9. november 2022 kl. 19.00-22.00
 • Torsdag 8. desember 2022 kl. 19.00-22.00

Årsmøte vil avholdes på Britannia Hotell fredag 6. mai 2022 kl. 18.00

Møter i Regionutvalg Midt-Norge (RU):
Informasjon om RU finner du her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/regionutvalg-midt-norge/

 • Onsdag 12. januar 2022 kl. 0900-1200 (Teams)
 • Torsdag 22. september 2022 kl. 10.00-16.00, Helse Midt-Norge, Stjørdal

Helsepolitisk seminar - arrangeres av Regionutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge: Onsdag 2. november kl. 10.00-16.30 på  Quality Hotell Airport Hotell, Værnes

Medlemsmøter: