Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Møte- og aktivitetskalender

Her vil du finne oversikt over planlagte møter for Sør-Trøndelag legeforening; styremøter, årsmøte, medlemsmøter, m.m.
15. mars 2022

Styremøter 2022:

  • Tirsdag 6. januar 2022 kl. 19.00-22.00
  • Torsdag 10. februar 2022 kl. 19.00-22.00
  • Torsdag 3. mars 2022 kl. 19.00-22.00
  • Tirsdag 5. april 2022 kl. 19.00-22.00
  • Tirsdag 19. mai 2022 kl. 19.00-22.00
  • Torsdag 9. juni 2022 kl. 19.00-22.00

Årsmøte vil avholdes på Britannia Hotell fredag 6. mai 2022 kl. 18.00

Møter i Regionutvalg Midt-Norge (RU):
Informasjon om RU finner du her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/regionutvalg-midt-norge/

  • Onsdag 12. januar 2022 kl. 0900-1200 (Teams)

Medlemsmøter: