Skjema og satser for tillitsvalgte og medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening

Skjema for refusjon av diverse utlegg samt reiseregning/honorar og kompensasjon finner dere i vedlegg nedenfor. 

Satser

Praksiskompensasjon

Sør-Trøndelag legeforening utbetaler praksiskompensasjon iht. Allmennlegeforeningens satser, som følger salærforskriften:

  • Hel dag: 10 856 kroner.
  • Halv dag: 5428 kroner.
  • Salærsats: 1180 kroner.

Møtegodtgjørelse

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Sør-Trøndelag legeforenings regi og utgjør kr. 920 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Innsending

Utgifter kan refunderes på bakgrunn av skjema innsendt per e-post til post@st-legeforening.no. Husk å ta kopi av alle kvitteringer !

Om du velger å sende inn regningen pr. post så er adressen:

Sør-Trøndelag legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM