Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Skjema og satser for tillitsvalgte og medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening

1. juni 2018

Skjema for refusjon av diverse utlegg samt reiseregning/honorar og kompensasjon finner dere i vedlegg nedenfor. 

Satser

Praksiskompensasjon

Sør-Trøndelag legeforening utbetaler praksiskompensasjon iht. Allmennlegeforeningens satser, som følger salærforskriften:

  • Hel dag: 9982 kroner.
  • Halv dag: 4991 kroner.
  • Timesats: 1085 kroner.

Fra og med 1. januar 2016 er vi nødt til å utbetale praksiskompensasjon som ordinær lønnsinntekt og vil derfor trekke skatt (50 %) og Sør-Trøndelag legeforening må betale arbeidsgiveravgift. Det betyr at leger som har krav på praksiskompensasjon må benytte skjemaet kalt «Reiseregning/kompensasjon/honorar» og det må ikke følge med faktura.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for dette: Endringer i utbetaling av praksiskompensasjon fra Legeforeningen

Møtegodtgjørelse

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Sør-Trøndelag legeforenings regi og utgjør kr. 870 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Innsending

Utgifter kan refunderes på bakgrunn av skjema innsendt per e-post til post@st-legeforening.no. Husk å ta kopi av alle kvitteringer !

Om du velger å sende inn regningen pr. post så er adressen:

Sør-Trøndelag legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM