Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen

20. februar 2014

Statutter

Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen er opprettet i den hensikt å rekruttere og stimulere avdelingens medlemmer til aktiv deltagelse i tillitsvalgtarbeidet og å synliggjøre tillitsvalgtarbeid på alle nivå i foreningen.

Ved tildeling av prisen vil et bredt engasjement over tid bli tillagt vekt. Særlig vekt vil bli tillagt engasjement ut over egen yrkesforening og tillitsvalgtarbeid som kommer alle medlemmene i foreningen til nytte.

Prisen kan deles ut én gang årlig, prisutdelingen foregår på Sør-Trøndelag legeforenings ordinære årsmøte.

Prisvinner mottar et kunstverk. Flere prisvinnere kan få prisen samme år. Beløpet som kan benyttes til innkjøp av kunstverk er begrenset oppad til 20 000 kroner per år.

Begrunnede forslag til prisvinner(e) oversendes til Sør-Trøndelag legeforenings styre. Fristen for innsending av forslag til prisvinnere kunngjøres på foreningens hjemmeside. Sittende styremedlemmer kan ikke foreslås som prismottakere.

Styret i Sør-Trøndelag legeforening oppnevner tre av sine styremedlemmer til en priskomité som vurderer og innstiller overfor styret.

Prismottakere

Tillitsvalgtspris Roar Dyrkorn

Roar Dyrkorn

Gift med Elin 2 døtre: Sanna og Maja.

Startet sin karriere som fisker, videre startet ved sykepleierutdanningen, avbrøt for å starte på medisin. Utdannet kjemilaborant. Fastlege på Frøya initialt.

Var med å starte Havstein legesenter i forbindelse med Fastlegeordningens oppstart 2001. Startet med farmakologen i 2005/06, da videre bistilling 20 % ved Moholt legesenter.

Engasjert i flere prosjekt; «K til V», prosjekt om riktig antibiotikabruk.

KUPP fokus på riktig medisinbruk i primærhelsetjenesten, primus motor. Turnuslegeveileder, ansatt hos fylkeslegen, engasjement over svært mange år. Prosjekt på legevakt, også med fokus på riktig antibiotikabruk.
Engasjert under sykehusstreiken.

Roar beskrives som et flott forbilde, både som fastlege og sykehuslege: Løsningsorientert, trygg og pragmatisk. Flott mentor og en kollega som tydelig ser og tar vare på de rundt seg, en slags politimester Bastian som passer på at alle har det bra. 

Det er med stor ære Sør-Trøndelag legeforening tildeler Roar Dyrkorn pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2019.

Tillitsvalgtspris Kjetil Andreas Hognestad Karlsen

https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Arsmotet/2019/Tillitsvalgtspris-Kjetil-Andreas-Hognestad-Karlsen

Født og oppvokst på Selsbakk. Gikk (selvfølgelig) på Katta, allmenne fag, russ-92. Sivilarbeider i militæret på Senter for bygdeforskning. Mellomfag sosiolog fra AVH, Dragvoll.

I 1995 startet han medisinstudiet ved NTNU.  Cand.med 2001.
Sykehusturnus på Innherred Sykehus, avbrutt av 2 pappapermisjoner (6mnd hver), deretter distriktsturnus i Steinkjer. Startet sin LIS karriere ved Levanger sykehus i 2004, anestesiavdelingen. I 2005 kom han til St.Olavs Hospital anestesiavdelingen. Han ble spesialist i anestesi og intensivmedisin i 2009.

Fra 29/4-19 nytilsatt klinikksjef i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin!

Gift med Toril Synøve Nilsen, overlege i arbeidsmedisin. Sammen har de 3 barn

Kjetils er en typisk nerd. Spør ham om nesten hva-som-helst, og han har et svar. Hans store lidenskap er heavy metal, og hans hemmelig drøm var nok å bli vokalist i et heavy-metal band. Det ryktes om en kort karriere i bandet «premenstrual syndrome», vi skal nok være glad for at han valgte medisin fremfor musikk-karriere.  I tillegg til musikk, er Kjetil opptatt av Science fiction, Big Bang theory, sport, historie og litteratur.  Ganske bredt spenn i interesser, altså.

Hvis noen kan sies å ha PHD i tillitsvalgtarbeid, må det være Kjetil. Fra melkelappansvarlig på barneskolen og elevrådsleder på ungdomsskolen, til Fylkesleder i «Nei til EF» og etter hvert uttallige verv og funksjoner i Den Norske Legeforeninger, faktisk fra NMF, via YLF til Of.

Fra sistnevnte forening nevnes:
09.2011 - ---> Landstyremedlem legeforeningen
09.2011 - --->Landsrådsmedlem overlegeforeningen
09.2015 - 09.2019 Styremedlem Overlegeforeningen
05.2014 - 09.2018 sentralt forhandlingsutvalg legeforeningen
05.2012 - 06.2018 lokal forhandlingsleder Legeforeningen
11.2011 - 09.2015 Foretakstillitsvalgt overlegeforeningen
09.2007 - 09.2009 Styremedlem YLF nasjonalt
09.2005 - 09.2009 Landsrådsmedlem YLF
09.2005 - 09.2009 Landstyremedlem legeforeningen
08.2005 - 08.2009 Foretakstillitsvalgt YLF
09.1996 - 09.1998 Styremedlem NMF nasjonalt
09.1996 - 09.1998 Landstyremedlem legeforeningen
Rettshjelpsutvalget i DNLf

De siste årene har Kjetil jobbet fulltid som overlege ved anestesiavdelinga, St.Olav, avdeling for gastrokirurgi. Innimellom slagene har han skjøttet (alle) sine verv.

Kjetil har i alle sine yrkesaktive år vært en tydelig stemme i tillitsvalgtsarbeidet. Han har etter hvert opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen feltet, og blitt flittig brukt de siste årene som en «sjuende far i huset» når problemer har dukket opp for andre tillitsvalgte.  Han har aldri vært vanskelig å spørre, og har alltid gode svar å gi.

Han engasjement for legers arbeidsforhold har blitt understreket gjennom dette to tiår med tillitsvalgt arbeid, først for NMF, deretter YLF (yngre legers forening) og tilslutt for Of (overlegeforeninga). Han har siden 2011 sittet i forhandlingsutvalget ved St.Olav, og på eksemplarisk vis bedret legers arbeidsvilkår- og hverdag, i tillegg til ren lønnsforhandling. At overleger på St.Olav har fått, på lik linje med utdanningskandidatene, tilkjent inntil 200 timers fordypning per år, er på grunn av Kjetil.  St.Olav har inntil nylig vært en av svært få sykehus som har denne avtalen. Nå følger legeforeningen opp og ønsker det for overleger ved alle landets sykehus. At dette er svært viktig for at overleger skal få tid til å fordype seg og tilegne seg ny kunnskap, er hevet over enhver tvil.

At han nå har valgt å skifte side, tar vi som et tegn på at ledelsen v/Grethe Aasved på St.Olav,  har skjønt hvilken kapasitet Kjetil har som leder. Det er med sorg vi ser mot neste lønnsforandling, med Kjetil på feil side av bordet. Forhåpentligvis vil hans «forhandlingsamnesi-eliksir» som han ble gitt under vårmøtet i forrige uke, fremdeles ha effekt når den tid kommer! Det kan også hende dette bare er en utspekulert, langsiktig plan fra ledelsens side, for å få fjernet den hardeste neglen fra feil side av forhandlingsbordet for all fremtid!

Som om ikke arbeid på Hospitalet, og alle styrevervene er nok, har han også blitt forfatter. Hans debutroman  «Jeg, Tuva og stemmen til Iron Maiden» (2017), har høstet gode anmeldelser. I desember ble han «bokbadet» av YLF-leder Christer Mjåset på et fullsatt Sellanraa. Boken har også blitt innkjøpt av Kulturrådet. Nå venter vi spent på oppfølgeren!

VI i Sør Trøndelag Legeforening tildeler Kjetil «Prisen for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2019», (sammen med Roar Dyrkorn) for hans mangeårige og utrettelige arbeid for å bedre sykehuslegers arbeidshverdag.  

Selv om du nå har byttet rolle og blitt arbeidsgiver, tror vi at det for alltid, innerst inne, vil være et hjerte som banker for oss vanlige lønnsmottakere! Det håper vi i hvert fall!