Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Styremøte i STLF 12. juni 2018

Sted: Schultz gate 2-4, Trondheim.
10. oktober 2018

Agenda:

62/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda.

63/2018: Godkjenning av referat.

64/2018: Kort fra landsstyremøtet.

65/2018: Kort fra årsmøtet.

66/2018: Kurs.
(samarbeid med andre – etiske regler).

67/2018: Forskning.

68/2018: Medlemsmøter.
(hurtigrutekonferansen, helsepolitisk seminar, medlemsmøter x 2) dato.

69/2018: Møteplan inkludert arbeidsmøte.
TA MED KALENDER!

70/2018: Eventuelt.

71/2018: Hva skal kommuniseres ut?