Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening, 14. juni 2016

Tilstede

Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Peter Bräunlich (styremedlem), Kurt Østhuus Krogh (Of), Eli Øvstedal (AF), Fabian Kirchner (Ylf), Helge Hatlevoll (LSA), Tonje Strømholm (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Øystein Ohr (Nmf), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL).

Konstituering

 • Innkalling ble godkjent.

Dagsorden godkjent med følgende tillegg:

 • Ny sak: Møtedatoer for høsten 2016

60/2016 Fra foreningene

Ylf:

 • Utkast til policydokument om gravide leger på SOH.
 • Brudd i forhandlingene.
 • Faste stillinger.

LVA:

 • Rekruttering av tillitsvalgte. Det skal forhandles om større andel av lønnsmassen lokalt enn det man er vant til i høst.
 • Fusjon i NTNU og integrasjonsprosessen opp mot universitetet.

NAMF:

 • Medlemsmøte i april. Beskjedent oppmøte.

Of:

 • Reiseregninger.

AF:

 • Forhandlinger pågår.

61/2016 Referat fra landsstyremøtet

 • Ingen store kontroverser.
 • Gode helsepolitiske debatter.
 • Eget møte med lokalforeningene før landsstyremøtet.
 • Ga 25 000 kroner til MedHum og ble blant de som ga mest. Bør legge oss litt lavere neste gang.

62/2016 Hurtigrutekonferansen

 • Mangler fortsatt innledere på to av de helsepolitiske bolkene. Styret etterlyser at dette kommer på plass.
 • Runde for å klargjøre fordeling av vår kvote med deltakere.

63/2016 Årsmøtet, evaluering

 • Litt færre deltakere enn ønsket. Det fine været gjorde nok sitt til at flere ikke kom.
 • Fine innledninger.
 • Lokalene var gode og maten var god.
 • Diskusjon om hva vi kan gjøre for å få flere til å komme. Momenter: Tidspunktet, sosialt arrangement, annonsering av foredragene. Dette settes opp som ny sak til høsten.

64/2016 Sosialt arrangement

 • Daniel Johansen er booket til byvandring 30. august kl. 19. Maks 40 deltakere.
 • I første omgang åpner vi påmelding uten følge/familie, så kan man ev. åpne for dette dersom det viser seg at det er plass etter sommeren.
 • Etter byvandringen inviterer vi til kafé hvor vi spanderer suppe.

65/2016 Akuttmedisinkurs

 • Kenneth orienterte om prosessen rundt anbud i den utlyste konkurransen om å arrangere akuttmedisinkurs. Legeforeningen sentralt har bestemt seg for ikke å levere anbud, men vil fortsette dialog med Helsedirektoratet om hvordan vi kan fortsette å arrangere kurs for våre leger.
 • Det er viktig at våre kurs framover tilfredsstiller kravene i anbudet.

66/2016 Hva skal kommuniseres fra dagens møte?

 • Tillitsvalgtpris.
 • TMS høstprogram.
 • Byvandring.
 • Årsmøtet.

67/2016 Møtedatoer for høsten 2016

Vedtak:

 • 24. august kl. 19–22
 • 30. september (arbeidmøte) kl. 13–19
 • 25. oktober kl. 19–22
 • 24. november kl. 19–22
 • 14. desember kl. 19–22

68/2016 Eventuelt

Fylkessammenslåing
Det følger ikke automatisk at vi må slå oss sammen med Nord-Trøndelag legeforening.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes

Møtet hevet kl. 19:30.

Neste styremøte: 24. august.