Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening 12. juni 2017

8. februar 2018

Tilstede
Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Bjørn Buan (nestleder), Rannei Hosar (Nmf), Eli Øvstedal (AF), Torkild Skaar (Ylf), Peter Bräunlich (styremedlem), Forfall: Marit Seim Ekeland (Of), Helge Hatlevoll (LSA), Tonje Strømholm (NAMF), Harald Fredrik Ulltveit-Moe (PSL), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS).


Konstituering
Innkalling ble godkjent.


57/2017: Fra foreningene
• AF: Ferdig med forhandlinger rundt takster, jobber for å få gode utdanningsstillinger, valg i august
• OF: Ferdig med lønnsoppgjør
• LSA: Har hatt årsmøte hvor Helge Hatlevoll ble gjenvalgt


58/2017: Valg status
• AF (august), YLF (juni), OF (august), LVS (august), LSA (Helge), Namf (august), NMF (august), PSL (august)


59/2017: Oppsummering landsstyremøtet
• Kort oppsummering av saker fra landsstyremøtet.


60/2017: Oppsummering årsmøtet
• Vellykket, bra lokale, godt tema. Ca. 50 oppmøtte.


61/2017: Status sekretær
• Ny sekretær fra 1.9 ansettes.


62/2017: Møteplan for høsten
• 30.8. kl. 19 siste styremøte med sittende styre
• Forslag til møteplan sendes ut til nye styremedlemmer


63/2017: Søknader
• Budsjett er vedlagt; STLF støtter MSO med 5000 kroner.     


64/2017: Eventuelt (evt. samhandlingskonferanse og kommende jubileum)
• 175 års jubileum:
o Finne mer rundt historien. Lindy sender forespørsel til sentralt.
o Festkomite opprettes: Ketil Espnes, Bjørg Aadahl, Kristin Lamvik Kjørholt og
Lindy Jarosch-von Schweder
• Samhandlingskonferanse:
o Lindy lager en prosjektplan for konferansen sammen med Eli og Bjørn.


Referent: Lindy Jarosch-von Schweder
Møtet hevet kl. 19.30
Neste styremøte: 30. august kl. 19:00.