Referat fra styremøte i STLF 12. juni 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Johanna Westin (nestleder, årsmøtevalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Eli Øvstedal (AF), Mathilde Hernholm (vara Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Marit Seim Ekeland (Of), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Anders Prestmo (fra 1745), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kristina Albertsen (Nmf), Kari Risnes (LVS), Torkild Skaar (årsmøtevalgt)

62/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda. 
Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

63/2018: Godkjenning av referat. 
Referatet ble godkjent.

64/2018: Kort fra landsstyremøtet. 
Kort orientering fra landsstyremøte.             

65/2018: Kort fra årsmøtet.
Sommertreff med årsmøte ble arrangert 6. juni på Jossa/Credo med over 100 medlemmer som kom. Tema var robotene kommer, det forplikter, og vi fikk interessante foredrag om ny teknologi. Arrangementet var meget vellykket.

66/2018: Kurs (samarbeid med andre – etiske regler). 
Styret ble orientert om de etiske reglene til legeforeningen vedrørende samarbeid med andre. Arrangement av kurs og evt. samarbeid med andre om kurs, vurderes av kurskomitéen og henvendelser vedrørende kurs oversendes dit.     

67/2018: Forskning.
Det er ønskelig å styrke forskningen for leger i primærhelsetjenesten og i den forbindelse planlegges oppstart av kurs i elementær forskningsmetodikk. Det ble diskutert behov for samarbeid med NTNU.
Vedtak: Vi planlegger forkurs i høst.

68/2018: Medlemsmøter og tillitsvalgtkurs.
Hurtigrutekonferansen (i samarbeid med legeforeningene i Helse Nord og Helse midt): 16.-18 oktober i Kristiansund. Påmelding åpnet.
Helsepolitisk seminar i regi av regionutvalget: 3.12. på Scandic Hell. Tema: Digitalisering.
Medlemsmøte planlegges i september, mulig sted er Munkholmen og 6. desember på Litteraturhuset.
Samhandlingskonferanse planlegges lagt vår 2019. Plan legges frem på septembermøtet.

69/2018: Møteplan.
14.9. (arbeidsmøte), 4.10, 7.11 og 10.12.

70/2018: Eventuelt.
Epost til styret fra et politisk parti hvor det bes om innspill. Innspill til politikere vil være et tema på arbeidsmøtet til høsten.

71/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Oppsummering av årsmøtet på nett.