Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra styremøte i STLF 12. juni 2019

9. september 2019

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Johanna Westin (årsmøtevalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (Ylf), Marit Seim Ekeland (Of), Mathilde Hernholm (Nmf), Signe Lohmann-Lafrenz (Namf), Helge Hatlevoll (LSA), Peter M. Braünlich (vara årsmøtevalg), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Eli Øvstedal (AF), Kari Risnes (LVS), Anders Prestmo (PSL)   

61/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

62/2019: Godkjenning av referat
Vedtak: Referatet ble godkjent.

63/2019: Oppsummering av årsmøtet 2. mai
Meget vellykket. Bente Grønnesby utarbeider regnskap for årsmøtet. Når det gjelder regnskapsbyrå så undersøker Johanna om det er aktuelt med et nettbasert system. Har dialog med Tore Eklo på Orion regnskapsbyrå.

64/2019: Hurtigrutekonferansen 2.-4. september i Alta
Viktig at alle melder seg på snarest mulig og senest den 20. juni. Etter den datoen blir plassene frigitt.

65/2019: Helsepolitisk seminar 6. desember på Stjørdal
Ber alle holde av datoen! Det skal være telefonmøte førstkommende fredag. Settes på agendaen på arbeidsmøte i september.

66/2019: Kurssamarbeid
Utsettes til arbeidsmøte i september. Torkild Skaar undersøker når det gelder fond 3 og om det har blitt noen endringer der.

67/2019: Workshop/samarbeid med Dataforeningen
Vedtak: utsettes til arbeidsmøte i september.

68/2019: Forskningskurs, videre drift, undersøkelser?
Vedtak: utsettes til arbeidsmøte i september.

 69/2019: Møte for medlemmer/sosialkomité
Medlemsmøte om pensjon i høst. Komité: Johanna Westin, Nina Hagen og Lindy Jarosch-von Schweder. 16-20 sep. eller 1/10. Det er ønskelig at Storebrand ordner lokale.

Medlemsmøte/Helsepolitisk debatt. 20 august kl. 19-22 på Litteraturhuset.
Din helse – hvem sitt ansvar?
Åpent møte med rettet mot vår gruppe (helse).
Invitere til partilederdebatt? Send invitasjon til alle partiledere. Tema må bestemmes. Fylkespolitikere? Rådmann?
Tema: Eldre, fastlegeordning, klima/miljø – rent drikkevann, forebygging skole/haller, utenforskap fra tidlig alder, fattigdom, mental helse, rus og psykiatri, rekruttering av helsepersonell i fremtiden. Er vi på vei mot et to-delt helsevesen? Pasientens helsetjeneste – pasientstyrt? Debattleder: Aksel Faanes Persson.

Hvem inviteres? Lindy Jarosch-von Schweder lager invitasjon. Det sendes invitasjon til kommunale og fylkeskommunale politikere.

70/2019: Søknader
Søknad fra MSO, vedlegg 2019.70.1
Vedtak: Søknad godkjennes når vi har mottatt budsjett.

Søknad fra Nmf, utveksling, vedlegg 2019.70.2
Vedtak: Søknad godkjennes.

71/2019: Oppsummering fra landsstyremøte
Det ble orientert om saker fra landsstyremøte.

72/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Helsepolitisk debatt 20. august 2019.