Referat fra arbeidsmøte i STLF, 21. september 2023

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt) Sven Midelfart (AF), Kathrine Wågø (Ylf), Anders Prestmo (PSL), Helge Hatlevoll (LSA), Hilde Myren (Namf), Kari Risnes (LVS), Marit Seim Ekeland (vara Of), Nora Katla (Nmf), Francesca Weinhold Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Vivi Bakkeheim (Of)

38/2023: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: møteinnkalling og agenda ble godkjent

39/2023: Konstituering og valg av nestleder
Vedtak: styret ble konstituert og Nina Hagen ble valgt til nestleder

40/2023: Viktige saker fra foreningene
Det ble innledningsvis diskutert forventninger til styrearbeid.
Namf: Helserisiko og arbeidsmiljø.
PSL: utvikle bedre samarbeid med Helse-Midt Norge
LSA: Forskning, øke antall leger i lederstillinger, større stillingsandeler
Namf: Fokus på undervisning og veiledning, lønn og arbeidsliv og lege-pasient-kurs.
LVS: sikre lønnsvekst for bi-stillinger.
Fremheve behovet for akademisk tilnærming når medisinstudiet desentraliseres. Ha gode nok fasiliteter i medisinutdanningen, eks. store nok lokaler med plass til alle studenter (ref. Tromsø).
Ylf: sikre gode lønns- og arbeidsforhold som beholder og rekrutterer LIS, sikre god veiledning og supervisjon, utdanne og informere tillitsvalgte.
Of: sikre gode arbeidsforhold, ivareta vernebestemmelser, lønnsstige
AF: AF er en forening med mange enkeltindivider, det må skaffes en oversikt over de som er tillitsvalgte i kommunene og innlede et samarbeid med dem.
Den største utfordringen pr. nå er at mange private aktører melder seg som fastleger og at mange av fastlegens oppgaver skal gjøres av sykepleiere.

41/2023: Informasjon om samarbeid med andre
Lindy orienterte.
Regionutvalget (RU) – samarbeid mellom alle lokalforening i region Midt
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) – samarbeid mellom kommune og St. Olavs, representert ved Torkild Skaar
Fagråd legesamarbeid – vi har observatørplass ved leder av STLF og leder av PSL i STLF.
Vedtak: styret tar saken til orientering

42/2023: Handlingsprogram 2023-2025
Handlingsplanen ble gjennomgått.
Vedtak: styret ber medlemmer sende innspill til utarbeidet handlingsplan innen 16.10.23.

43/2023: Møteplan 2023
Styremøter:
mandag 16. oktober - fysisk
onsdag 15.november – fysisk
Teamsmøte i desember – dato kommer!

Regionutvalg:
onsdag 1. november, Trondheim
Vedtak: styret besluttet møteplan

44/2023: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Bilde av styret på sosiale media.