Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)

Trøndelag medisinske seniorforening er en sammenslutning av pensjonerte leger i Trøndelag.
Formålet for foreningen er å gi medlemmene et innblikk i medisinsk historie, medisinsk utvikling og moderne behandling, samt å lage et sosialt nettverk for medlemmene.

Medlemmer kan bli alle pensjonerte leger i Trøndelag samt ektefelle/samboer og enker/enkemenn etter leger.

Klubben ledes av et styre bestående av Margareta Johnsson (leder), Bernt Østensen, Mette Haase Moen og Reidun L. Fougner.

Kontakt: marg.k.johnsson@gmail.com

Møter vår 2024:

Mandag 8. januar kl. 14.15:
Polyfarmasi/legemidler hos eldre
v/Olav Spigset

Mandag 5. februar kl. 12.30:
Vaksiner
v/Svein Arne Nordbø

Mandag 11. mars kl. 12.30:
Utvikling av diagnostikk og behandling ved hjerneslag gjennom 30 år og status i 2023
v/Bent Indredavik

Mandag 15. april kl. 12.30:
Hvordan kan vi lære nye trips av gamle infeksjonssykdommer: Svartedauden og tuberkulose
v/Magnus Steigedal

Mandag 6. mai kl. 12.30
ME/CFE: En historisk u-sving fra mann til kvinne - fra somatisk sykdom til psykisk sykdom. Begge er imidlertid fysiologiske sykdommer?
v/Tor-Erik widerøe

Mandag 3. juni
Sommermøte - tur til Munkholmen

Alle møtene er i seminarrom i 1902-bygget.

Vel møtt i seniorforeningen!