Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)

Trøndelag medisinske seniorforening er en sammenslutning av pensjonerte leger i Trøndelag.
Formålet for foreningen er å gi medlemmene et innblikk i medisinsk historie, medisinsk utvikling og moderne behandling, samt å lage et sosialt nettverk for medlemmene.

Medlemmer kan bli alle pensjonerte leger i Trøndelag samt ektefelle/samboer og enker/enkemenn etter leger.

Klubben ledes av et styre bestående av Margareta Johnsson (leder), Terje Thomassen, Mette Moen og Torbjørn Fredriksen.

Kontakt: marg.k.johnsson@gmail.com
10. oktober 2019

Møter våren 2020:

Mandag 13. januar: Campus-planer ved NTNU v/rådgiver og tidligere rektor Gunnar Bovim
Tirsdag 11. februar: Nyfødtmedisin v/prof. em. Ann-Mari Brubakk
Onsdag 25. mars: Aldring og hørsel/balanse, hjelpemidler 
v/overlege Haakon Arnesen - ÅRSMØTE
Mandag 27. april: Utdanning og forskning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap v/dekanus Bjørn Gustafsson
Onsdag 10. juni: Sommermøte

Vel møtt i seniorforeningen!