Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)

Trøndelag medisinske seniorforening er en sammenslutning av pensjonerte leger i Trøndelag.
Formålet for foreningen er å gi medlemmene et innblikk i medisinsk historie, medisinsk utvikling og moderne behandling, samt å lage et sosialt nettverk for medlemmene.

Medlemmer kan bli alle pensjonerte leger i Trøndelag samt ektefelle/samboer og enker/enkemenn etter leger.

Klubben ledes av et styre bestående av Margareta Johnsson (leder), Bernt Østensen, Mette Haase Moen og Reidun L. Fougner.

Kontakt: marg.k.johnsson@gmail.com

Møter høst 2023:

Mandag 18. september kl. 12.30:
Behandling av infertilitet
v/Sigrun Kjøtrød

Mandag 16. oktober kl. 12.30:
Nobelprisen i fysiologi eller medisin for 2022 til Svante Pääbo
v/Olbjørn Klepp

Mandag 6. november kl. 13.15:
Hodepine og Norsk senter for hodepineforskning
v/Erling A. Tronvik

Mandag 4. desember kl. 13.15:
Årelating og bloddoping
v/Anders Waage

Torsdag 14. desember
JULEBORD på Prins Olav Grill, Royal Garden

Alle møtene er i seminarrom i 1902-bygget.

Vel møtt i seniorforeningen!