Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)

Trøndelag medisinske seniorforening er en sammenslutning av pensjonerte leger i Trøndelag.
Formålet for foreningen er å gi medlemmene et innblikk i medisinsk historie, medisinsk utvikling og moderne behandling, samt å lage et sosialt nettverk for medlemmene.

Medlemmer kan bli alle pensjonerte leger i Trøndelag samt ektefelle/samboer og enker/enkemenn etter leger.

Klubben ledes av et styre bestående av Margareta Johnsson (leder), Terje Thomassen og Torbjørn Fredriksen.

Kontakt: marg.k.johnsson@gmail.com
10. oktober 2019

Møter høsten 2019:

Mandag 7. oktober: Helge Waldum: Klinisk medisin baser t på endokrinologi og fysiologi.
Mandag 4. november: Linn Getz: Livet setter seg i kroppen. Om belastende erfaringers innvirkning på menneskets biologi.
Mandag 2. desember: Torstein Vik: Marie Holst (1861-1948) - Trondheims første kvinnelige lege, en pionér.
Torsdag 12. desember møtes vi til julelunch i Palmehaven.

Vel møtt i seniorforeningen!