Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)

Trøndelag medisinske seniorforening er en sammenslutning av pensjonerte leger i Trøndelag.
Formålet for foreningen er å gi medlemmene et innblikk i medisinsk historie, medisinsk utvikling og moderne behandling, samt å lage et sosialt nettverk for medlemmene.

Medlemmer kan bli alle pensjonerte leger i Trøndelag samt ektefelle/samboer og enker/enkemenn etter leger.

Klubben ledes av et styre bestående av Margareta Johnsson (leder), Terje Thomassen, Mette Moen og Torbjørn Fredriksen.

Kontakt: marg.k.johnsson@gmail.com

Møter høsten 2021:

Mandag 6. september: "Laverestående enn dyr? Historien om utviklingshemmede fra renessansen til det 21. århundre"
v/prof.em. Torstein Vik
Mandag 4. oktober: Aldring og hørsel/balanse, hjelpemidler
v/overlege Haakon Arnesen
Mandag 1. november: Utvikling fra legeskole til profesjonsfakultet for helsetjenesten
v/dekan Siri Forsmo, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Mandag 6. desember: Justismord
v/prof.em. Olav A. Haugen

Møtene holdes i Seminarrommet i 1902-bygget og starter kl. 14.30.

JULEBORD:
Torsdag 9. desember på kvelden samles vi til julemiddag i Olavsgrillen på Royal Garden Hotell.

Vel møtt i seniorforeningen!