Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)

Trøndelag medisinske seniorforening er en sammenslutning av pensjonerte leger i Trøndelag.
Formålet for foreningen er å gi medlemmene et innblikk i medisinsk historie, medisinsk utvikling og moderne behandling, samt å lage et sosialt nettverk for medlemmene.

Medlemmer kan bli alle pensjonerte leger i Trøndelag samt ektefelle/samboer og enker/enkemenn etter leger.

Klubben ledes av et styre bestående av Margareta Johnsson (leder), Bernt Østensen, Mette Moen og Torbjørn Fredriksen.

Kontakt: marg.k.johnsson@gmail.com

Møter våren 2023:

Mandag 9. januar kl. 15.45:
Funksjonell neurokirurgi v/Sasha Gulati

Mandag 30. januar kl. 12.15:
ME v/Egil Fors

Mandag 6. mars kl. 13.30:
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet v/Anders Tøndell

Mandag 17. april kl. 15.45:
Steinaldersmennesker med funksjonsnedsettelser v/Torstein Vik med påfølgende ÅRSMØTE I TMS

Mandag 8. mai kl. 12.30
Program meddeles senere.

Alle møtene er i seminarrom i 1902-bygget.

Sommermøte i begynnelsen av juni.

Vel møtt i seniorforeningen!