Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Høringer

Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

Last ned høringsuttalelsen (PDF).
16. juni 2016