Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Høringer

Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Den norske legeforenings Regionutvalg Midt-Norge har i møte 19. oktober drøftet forholdene rundt utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal. Denne plan er også drøftet i Møre og Romsdal legeforening og dette foreningsledd i Legeforeningen har avgitt høringsuttalelse.
Regionutvalg Midt-Norge støtter og stiller seg bak høringsuttalelsen avgitt fra Møre og Romsdal legeforening.
9. november 2012