Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 28. januar 2008

Tilstede: Terje Sletnes, Randulf Søberg, Nils Håvard Dahl, NFM, Jon Helle, Ottar Grimstad, Kai Grimstad.

Forfall: Kjell Midelfart PSL, Ikke oppnevnt: YLF, NAMF.

 1. Orientering fra Terje Sletnes om bakgrunn for regionsutvalget og oppgaver.
 2. Valg. RS leder, OG nestleder
 3. Daniel Haga fagdirektør Helse Midt-Norge
  • RHF interessert i nær kontakt. Bruke regionstillitsvalgt som kontaktpunkt, regionsutvalget som støtte. Kan delta på felles møter etter invitasjon for å diskutere strategi og viktige prinsipielle saker.
  • Mange aktuelle saker for tida som også har fortaksovergripande konsekvens, kreftkirurgi, traumebehandlng, syke barn, psykiatritjenester
  • Problem med å få representanter fra primærhelsetjenesta i viktige prosesser. Regionsutvalget kan arbeide med å finne aktuelle kandidatar.
 4. Konserntillitsvalgt er sterkt ønska på alle møter. Også invitere styremedlem Karl Wesenberg til møta. Konserntillitsvalgt inne tidlig i mange saker. Ønsker å kunne sende ut en kort mail der han ber om innspill. Før styremøta ligger sakene på nettsidene til Helse Midt-Norge. Ønskelig med en mail fra konserntillitsvalgt før styremøte med opplysing og spørsmål om saker som blir set på som svært viktige. Nytt regionsutvalgsmøte på hurtigrutekurset og mandag 19/5 klokka 17 på Soria Moria.
 5. Situasjonen i Nord-Trøndelag. Gjennomføring av årsplaner for tjenesteplaner har ført til stor misnøye, overlegerslutter, LIS søker seg til St.Olav. Det er dårlig rekruttering av tillitsvalgte og man har ikke adekvat motvekt. Fare for at dette skal spre seg videre til resten av regionen. Ikke frikjøptordning av tillitsvalgte. Her vil Jon Helle legge på et visst press via regionen. Hovedtillitsvalgt for YLF i Nord-Trøndelag møtte.
 6. Terje Sletnes orienterte om sekretariatbistand. Regninger skal attesteres av leder og sendes til Terje Sletnes i sekretariatet.