Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 15. november 2013

Tilstede: Randulf Søberg (leder), Marte Walstad (leder STLF), Tom Julsrud (leder NTLF), Nils Ringdal (PSL), Bjørn Buan (NAMF), Guro-Marte Gulstad (Ylf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Dialogmøte med HMN

Tilstede fra HMN: Trond Michael Andersen (adm. dir.), Torbjørg Vanvik (direktør for eierstyring), Sveinung Aune (HR-direktør).

Følgende ble diskutert:

  1. Kort evaluering av seminaret
  2. Avtalespesialistene
  3. Arbeidsmiljø i sykehusene

Møte i regionsutvalget

1. Evaluering av «hurtigruteseminaret», helsepolitisk seminar og sekretariatet

Vedtak:

  1. Helsepolitisk seminar ønskes videreført.
  2. Sekretariatet ønskes videreført.

2. Møtestruktur 2014

Tar sikte på møter i januar/februar, juni og på høsten, samt helsepolitisk seminar.

3. PSL/avtalespesialister – videre framdrift?

Diskusjon.

4. Ylf/LIS og RU

Diskusjon.

5. Formelt vedtak ang. utbetaling av honorar og dekning av IKT-kostnader 2013

Vedtak: Leder av regionsutvalget godtgjøres med 0,5 G for 2013 og det gis dekning av kostnader til telefon og Internett.

6. Leder av RU – synspunkter og forberedelse av valg

Diskusjon.

Referent: Kenneth T. Kjelsnes