Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 7. juni 2013

26. november 2013

Dialogmøte med HMN

Tilstede: Randulf Søberg (leder), Ottar Grimstad (nestleder/leder MRLF), Marte Walstad, Tom Julsrud (leder NTLF), Bjørn Buan (NAMF), Morten Dalaker (PSL), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær), Daniel Haga (konst. adm.dir., HMN), Nils Hermann Eriksson (direktør for  helsefag, forskning og utdanning, HMN), Sveinung Aune (HR-direktør, HMN).

1. Status HMN

 • Foretaksmøtet
  • Fristbrudd
  • Pasientsikkerhet
  • Åpningstider
 • Inntektsfordelingsmodell

2. Samhandlingsreformen

 • Kommunale ø-hjelpssenger
 • Kjernejournal
 • Fastlegedeltakelse i samarbeidsutvalg
 • Curato røntgen

3. Prosjekt avtalespesialister

Møte i regionsutvalget

Tilstede: Randulf Søberg (leder), Ottar Grimstad (nestleder/leder MRLF), Marte Walstad, Tom Julsrud (leder NTLF), Bjørn Buan (NAMF), Morten Dalaker (PSL), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær)

1. Prosjekter i HMN

 • Trøndelagsfunksjoner (orientering ved Arild Vassenden, spesialrådgiver HMN)

2. Referatsaker

 • Sør-Trøndelag
  • Årsmøte til uka, innledninger ved May-Britt Moser og Hege Gjessing
  • Måtte avlyse årsmøtekurs pga. for få påmeldinger
  • Navneendring og vedtekter
  • Høringer
  • Marte stiller til gjenvalg
 • Nord-Trøndelag
  • Årsmøte
  • Vedtekter
  • Må få valgkomitéen igang, samt å få yrkesforeningene til å gjennomføre sine valg i forkant
  • Tom stiller til gjenvalg
 • Møre og Romsdal
  • Høringer
  • Aktiv kurskomité
  • Årsmøtehelg i Geiranger med tillitsvalgtkurs, normaltariffkurs, sosialt og årsmøte
  • Ottar stiller ikke til gjenvalg
  • Sykehussaken
 • RU
  • Stor uro, jf. ansattevalget til styret
  • Har styr på økonomien, men det er for stramt. Lagt opp til fortsatt stram økonomistyring

3. IKT-strategi

 • Én innbygger – én journal (orientering ved Jan Erik Thoresen)

4. Sekretariatet

 • Runde om erfaringer

5. «Hurtigruteseminaret» 2013

 • Marte orienterte kort
 • Invitasjoner må ut før sommeren

6. Helsepolitiske tema

Kort diskusjon rundt:

 • Nytt sykehus i Møre og Romsdal
 • Psykiatribygg

7. Landsstyremøtet i Alta

 • Kort oppsummering/evaluering

8. Aktivitet i RU høsten 2013

 • Kan vurdere ekstra møter med HMN, hvor møtene varer kortere

9. HMS i HMN

 • Orientering ved Bjørn