Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 28. november 2014

9. desember 2014

Tilstede: Ketil Arne Espnes (leder), Bjarne Storset (nestleder/Møre og Romsdal), Marte Walstad (Sør-Trøndelag/AF), Tom Julsrud (Nord-Trøndelag), Kjetil Karlsen (Of), Bjørn Buan (NAMF), Leif Edvard Muruvik Vonen (LSA), Nils Ringdal (PSL), Inger Heimdal Stenseng (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær)

SAK 1. NY LEDER I RU

  • Ketil orienterte om at han trekker seg som leder av RU fra 01.01.2015 med bakgrunn i sin helsetilstand.

Vedtak: Bjarne Storset ble konstituert som leder av RU fra 01.01.2015 til 01.09.2015.

SAK 2. HONORAR LEDER

Vedtak: Leder av regionsutvalget godtgjøres med 0,5 G for 2014 og det gis dekning av kostnader til telefon og Internett.

SAK 3. MØTEPLAN 2015

  • HMN har foreslått datoer til dialogmøter.

Vedtak:

  1. 28. januar kl. 10:00–14.30 (dialogmøte 13:00–14:30)
  2. Helsepolitisk seminar 13. november

Referent: Kenneth T. Kjelsnes