Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Seminar

Helsepolitisk seminar 2012

Helsepolitisk seminar ble arrangert på Rica Hell, 10. desember 2012. Program og presentasjoner kan lastes ned her.
10. desember 2012