Helsepolitisk seminar 2014

Helsepolitisk seminar ble arrangert på Scandic Hell, 28. november 2014. Presentasjoner kan lastes ned her.