Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Seminar

Helsepolitisk seminar 2014

Helsepolitisk seminar ble arrangert på Scandic Hell, 28. november 2014. Presentasjoner kan lastes ned her.
19. desember 2014