Helsepolitisk seminar 2019

For 12. gang arrangerte Legeforeningens Regionutvalg (RU) og Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk seminar. 65 deltagere hadde satt av dagen og både Trøndelag og Møre og Romsdal fylke var godt representert ved tillitsvalgte, ansatte og ledere i sykehus, private aktører og gledelig mange fastleger

Tema i år var delt inn i 3 hovedbolker;
Helseplattformen - hvordan unngå at Helseplattformen "går til helvete"?
Beredskap og katastrofer - er vi beredt på små og store katastrofer?
Innovasjon og forskning - er vi blitt en medisinsk pakketjeneste? Hva med lovpålagte oppgaver?

Programkomitéen besto av Lindy Jarosch-von Schweder (STLF), Dragan Zerajic (NTLF), Kristian Onarheim (Helse Midt-Norge) og Bjørn Buan (RU).

Foredragsholdere som bidro:
Helge Storøy, PhD, innføringsleder Helseplattformen AS for kommunene i Romsdal
Nina Kongshaug, assisterende direktør i Helseplattformen AS
Snorre Ness, regional brukerrepresentant i Helse Midt-Norge RHF
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk (SLV)
Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved SUS og professor ved HVL og UiS
Jan Sommerfelt-Pettersen, Kontreadmiral, lege, spesialrådgiver Haukeland Universitetssykehus. Tidligere sjef for Forsvarets Sanitet.
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF
Allen L. Hsiao, MD, FAAP Associate Professor of Pediatrics & Emergency Medicine, Vice President & Chief Medical Information Officer Yale New Haven Health, Yale School of Medicine
Kari Risnes, leder for Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved NTNU og St. Olavs hospital
Siri Ann Mauseth, PhD i klinisk medisin (farmakologisk epidemiologi) fra NTNU, leder for Regionalt utdanningssenter ved St. Olavs hospital

Vi takker for en flott dag og ser frem til et nytt Helsepolitisk seminar fredag den 20. november 2020 - sett av dagen!