Helsepolitisk seminar 2021

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar!

TID/STED: torsdag 25. mars 2021, kl. 12.00-15.30 digitalt på Zoom
Mennesker og ballonger

Tradisjonen tro har vi gjort avtale med profilerte innledere fra helseforetak, kommuner, Legeforeningen og kompetansemiljø i og utenfor Midt-Norge.

Vi har invitert president Marit Hermansen i Legeforeningen til å holde åpningsforedraget.  To ledende politikere fra opposisjon og regjeringspartiene gis anledning til å besvare utfordringene fra presidenten, og til å løfte fram de aller viktigste helsesakene som bør prege valget senere i år. Her har vi gjort avtale med Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet og Mari Holm Lønseth fra Høyre.

Innovasjonsprosjektet Helseplattformen går mot sluttføring, og Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen as, vil bl. a adressere invitasjonen til fastlegene om å knytte seg opp mot Helseplattformen.  Fastlege Tom Willy Christiansen i Møre og Romsdal har imidlertid reist tvil om han vil benytte seg av løsningen.

Kommunene har begynt å inngå forpliktende avtaler om å knytte seg opp til Helseplattformen. Avtroppende kommunedirektør i Steinkjer, Torunn Austheim er gitt en fri stemme til å vurdere kommunenes mulighet og utfordring ved å ta steget over i Helseplattformen.

Jan Sommerfelt- Pettersen, Kontreadmiral, Tidligere sjef for Forsvarets Sanitet, lege og spesialrådgiver ved Haukeland Universitetssykehus er invitert til å innvie oss i sin analyse av Norges håndtering av pandemien. Innlegget er samtidig en kommentar til hans tankevekkende innlegg under Helsepolitisk seminar i desember 2019, da han delte sine vurderinger om landets beredskap for krig og for store og små katastrofer.

Vi venter god påmelding, men det er en begrensning i antall plasser. Det gjelder å være tidlig ute. 

Lenke til Zoom-møtet vil bli tilsendt i forkant av seminaret!

Program:

12:00-12:10
Velkommen ved Helse Midt-Norge RHF (HMN) og regionutvalget (RU)
v/ Stig Slørdahl, administrerende direktør HMN RHF

12:10-12:25
Helsepolitiske utfordringer i et valgår
v/ Marit Hermansen, president i Den Norske Legeforening

12:25-12:40
Kommentar fra opposisjonspolitiker
v/stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol, Ap, Helse og Omsorgskomitéen

12:40-12:55
Kommentar fra posisjonspolitiker
v/stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, H, Helse og Omsorgskomitéen

12:55-13:15
Debatt

13:15-13:20
Pause

13:20-13:35
Helseplattformen - status og veien videre
v/ Christer Mjåset, viseadministrerende direktør, Helseplattformen as

13:35-13:50
Helseplattformen - noe for fastlegene?
v/ Tom Willy Christiansen, fastlege Møre og Romsdal

13:50-14:05
Ta steget!
Om kommunens valg av Helseplattformen
v/ Torunn Austheim, kommunedirektør Steinkjer

14:05-14:30
Q & A

14:30-14:35
Pause

14:35-15:00
Skråblikk på konronapandemien
v/ Jan Sommerfelt-Pettersen, Kontreadmiral, Tidligere sjef for Forsvarets Sanitet, lege og spesialrådgiver ved Haukeland Universitetssykehus

15:00-15:15
Q & A

15:15-15:30
Avslutning
v/ Bjørn Buan, leder for Legeforeningens regionvalg Midt-Norge

Hjertelig velkommen!