Helsepolitisk seminar 2022

NB! - Årets seminar utgår men vi møtes igjen i 2023!!

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar!

TID/STED: Onsdag 2. november, kl. 09.30-16.30, Quality Airport Hotell, Stjørdal sentrum
(NB!! Ikke Scandic Hell som tidligere)
Mennesker i arbeid

Psykisk helsevern, fastlegekrise, Helseplattformen og beredskap

I en verden preget av pandemi, energikrise og pågående krig i Europa står vi ovenfor en del nye utfordringer som uten tvil påvirker vår hverdag. Ikke bare i form av omstrukturering i helsetjenesten, en stadig krevende bemanningssituasjon, implementering av nye teknologiske løsninger og konstant fare for cyberterror, men også i form av strammere økonomiske rammer og en mer kompleks og multimorbid pasientpopulasjon.

Vårt ønske med seminaret er at vi ikke bare gjennom konstruktiv dialog og diskusjon skal fremme samarbeid, inspirasjon, motivasjon, skape energi og engasjement og spisse politisk arbeid mot beslutningstakere - men også løfte frem faglig utvikling og innovasjon for å kunne tilby en framtidsrettet helsetjeneste for pasientene.

Program:

Vi ønsker hjertelig velkommen til en spennende og engasjerende dag!

 

 

Påmelding