Telemark legeforening

Lokalforening

2011

KURS: PROSTATAKREFT - behandling og samhandling 4.nov 2011på Skjærgården Quality Hotell Langesund
4.nov 2011 kl 0900-1545
17. februar 2012

 

 

Invitasjon til kurs

på Skjærgården Quality Hotell Langesund

4. november 2011 kl 09.00-15.45

 Prostatakreft – behandling og samhandling 

Et praktisk rettet kurs med kasuistikker og fokus på samhandling

for allmennleger, sykepleiere og kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark  

 

Program 

09.00 Innledning – presentasjon av kasuistikk               Overlege Ronny Dalene

09.45 Kurativ behandling av ca prostata: Kirurgi            Urolog/kirurg Petter Hals

10.25 Kurativ strålebehandling                                   Onkolog Andreas Stensvold

11.15 Onkologisk behandling: Hormonbehandling            ”

12.15 Onkologisk behandling: Cellegiftbehandling           ”

12.30 Cytostatikapoliklinikkens rolle                   Overlege Øystein Fløtterød og

                                                                           kons enhetsleder Ragnhild R. Gustavsen

12.50 Samarbeid kontaktsykepleier /fastlege                Spes. allmennmed/PKO Øystein Line

13.00 Lunsj

13.45 ”De tause menn” – seksualitet og prostatakreft    Onkolog Andreas Stensvold

14.15 Skjelettmetastaser. Bifosfonater og strålebehandl.                   ”

14.50 Tilbud til pasienter med ca prostata

         - Lærings- og mestringssenteret                       Kreftsykepleier Bente Larsen

         - Pasientforeningen Profo                                Spes. i onkologisk fysioterapi

         - Pusterommet                                              Elisabeth Oredalen

15.30 Oppsummering og avslutning                    Overlege Ørnulf Paulsen

 

Med forbehold om mindre endringer

 

Foredragsholdere fra Sykehuset Telemark og Oslo Universitetssykehus

                                                                                                                              

 

Målgruppe:               Helsepersonell. Kurset er spesielt beregnet på

fastleger/sykehjemsleger, sykepleiere og kontaktsykepleiere for kreftpasienter.

Læringsmål:             Økt kunnskap om pasienter med cancer prostata og behandlingsalternativer. Bidra til å sikre oppfølging av pasientgruppen

                            gjennom fokus på samhandling.

Godkjenning:            Søkes godkjent av Dnlf for allmennleger: valgfritt kurs, 6 timer.

Kurset søkes godkjent av NSF

Kurskomité:              Overlege Ørnulf Paulsen, spes. allmennmedisin Øystein Line, overlege Ronny Dalene, kreftsykepleier Torunn Haugstøl og fagutviklingssykepleier Marianne Fjellvang

 

Påmelding:               innen 21.okt 2011

Kursavgift:                950,- inkl. lunsj

 

 

Påmeldingen er bindende. Bekreftelse på plass blir sendt elektronisk, oppgi e-postadresse. Giro for innbetaling blir sendt ut etter kurset.

 

 PÅMELDING TIL KURS 4. NOV 2011 Prostatakreft – behandling og samhandling.

 

Navn:_______________________________ stilling:___________________

 

Arbeidssted:___________________________________________________

 

E-post: __________________________________Telefon:______________

 

Fakturaadresse:________________________________________________

 

Postnr:_________    Sted:________________________________________

 

 

Påmelding sendes

Palliativ Enhet

Sykehuset Telemark

3710 Skien

 

 

Påmeldingen sendes via

E-post: nettverk.palliasjon@sthf.no