Medlemsmøte 28.10. 2014 - Alkoholforbruk - et underkjent problem?

Innledere: Lars Kittilsen, Sissel B Gundersen. Konferansesenteret Sykehuset Telemark kl 19.

Lars Kittilsen

Lars Kittilsen
Sissel B Gundersen
Sissel B Gundersen

Telemark Legeforening vil i høst på sine medlemsmøter fokusere på alkoholforbruket og rusproblemer. Underkjenner vi problemets størrelse og omfang? Underkommuniserer vi dette?

I det første 28.10.2014 møtet vil tidligere redaktør i Varden, Lars Kittilsen og fastlege Sissel B Gundersen innlede til debatt om alkohol.

I det andre møtet 26.11.2014 vil fagsjef ved STHF, Arne Johannesen og avdelingsoverlege Yngvar Torjussen ved Borgestadklinikken innlede til debatt om koordinerte tjenester spesielt innen spesialisthelsetjenesten med fokus på omfattende avhengighet samt samarbeidet med kommunene

Pizza ved møtets start.

Programkomiteen, TLF