Telemark legeforening

Lokalforening

2016

Medlemsmøte 14. november

Barthold Vonen og Gisle Roksund innleder om "Hvordan kan sykehuset samarbeide med fastlegene mht henvisninger?". Møtet avholdes kl 19 i Konferansesenteret, STHF, Skien.
13. oktober 2016

Barthold Vonen

Barthold Vonen

Professor II i Helsetjenesteforskning ved Institutt for samfunnsmedin, UiT-Norges Arktiske Universitet. Han har forskningsmessig interessert seg bl. a. for pasientsikkerhet, måling av pasientskader og kvalitet i helsetjenesten. Han har arbeidet med validering av Global Trigger Tool som målemetode for kartlegging av pasientskader og metodologiske utfordringer ved måling av pasientsikkerhet hos kreftpasienter. Han har vært sentral i utarbeidelse av Helseatlas  i Norge. Barthold Vonen har mottatt landets første Pasientsikkerhetspris i 2014 samt åpenhetsprisen også i 2014. Han er styremedlem Sykehuset Telemark, men her innleder han som fagperson.  

Gisle Roksund

Gisle Roksund
Han er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, fastlege ved Klosterhagen legesenter i Skien og nestleder i TLF. Han er tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin. Han er praksiskoordinator og har ledet arbeidet med Prosedyregruppa siden 1988, og har således arbeidet mye med henvisninger og henvisningskvalitet. 

Pizza serveres ved møtets start.  

Velkommen!

Hilsen Styret og programkomiteen