Medlemsmøte torsdag 8. november 2018 kl 19:00-21:30

Yngvar Tveten innleder om følgende tema: forekomst og håndtering av multiresistente bakterier. Sted: Konferansesenteret, Sykehuset Telemark, Skien

Yngvar Tveten (f. 1952) er avdelingsoverlege ved Avdeling for laboratoriemedisin og smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark. Han er spesialist i indremedisin og i medisinsk mikrobiologi.

Samtidig som man ser ut til å nærme seg målene om redusert antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten, fortsetter økningen i forekomst av multiresistente bakterier i Norge og verden generelt. Er det for sent og er Norge for alene til at det nytter? Hvordan ser fremtiden ut hva gjelder virkning av nåværende antibiotika og kan vi håpe på fremskritt i utviklingen av nye antibiotika? Hvordan håndterer vi pasienter med multiresistente bakterier på legekontoret og på institusjon? Hvem skal screenes og hvordan sanerer man?

Pizza ved møtestart!

Vel møtt! 

Programkomiteen i Telemark Legeforening