Innkalling til årsmøte i Telemark legeforening

Tidspunkt: Torsdag 29.08.19, kl.18:00. Thon Hotell Høyers (Olavssalen/Galaxy), Skien

Alle medlemmer innkalles til årsmøte kl 18-20. Alle medlemmer som møter er med i trekningen av et nettbrett (iPad) kl 1810. Årets lege presenteres. Foredrag: Steinar Krokstad, NTNU: Sosial ulikhet i helse i Norge. Verst i Norden. Ikke engang god i Europa. Diskusjon.

Steinar Krokstad
Foredragsholder:
Steinar Krokstad, NTNU

Dagsorden 

  1. Medlemmer som har gått bort minnes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteledere og referent
  4. Årsmeldinger
  5. Revidert regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjett
  8. Valgkomiteens innstilling
  9. Valg: Leder, 2 styremedlemmer, varamedlemmer, Vara til Landsstyret, Kurskomite,  Kollegial støttegruppe, Revisor, Valgkomite.

Deretter inviteres medlemmene til middag. Husk: Påmelding til middagen. Fristen for innlevering av saker til årsmøtet er 10. august. Saker sendes til leder, se under.

Denne innkallingen sendes KUN pr. epost etter vedtak på årsmøte i 2013. Velkommen til årsmøtet. Påmelding til middagen med fullt navn er bindende og sendes til Telemarklegeforening@gmail.com innen 20.8.19. 

Mvh Thor Severinsen, Leder
epost: thosev@sthf.no
Psykiatrisk klinikk, STHF, 3710 Skien