Medlemsmøte 19. november 2019 kl.19

Sted: Ibsenhuset, 2. etg over Restaurant Henrik. Tema: Sosial ulikhet i Telemark.

Innledere:

Kristin Sekse: Sosial ulikhet i kommunal helsetjeneste. Hva finner vi og hva kan vi gjøre?

Kommuneoverlege i Midt-Telemark, Sauherad-Bø-Nome. Hun har arbeidd som fastlege, "kombilege" og kommuneoverlege, og er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

Heidi Øyen Flemmen: MS og sosial ulikhet. Hun jobber som overlege på nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark. For tiden 50 % stilling med et Phd-arbeid om sosioøkonomiske faktorers betydning for diagnose og sykdomsprogresjon ved MS. Hun har fagansvar for MS behandlingen i Telemark og er representant fra HSØ i LIS MS spesialistgruppe for anskaffelse av legemidler ved MS.  

Kristin Sekse
Kristin Sekse
Heidi Ø. Flemmen
Heidi Ø. Flemmen

Det serveres middag etter møtet. Nå er det tapas. Påmelding innen 12.11 på epost til Telemarklegeforening@gmail.com.

Selve møtet er åpent og det er bare å komme!

Styret TLF