Telemark legeforening

Lokalforening

2020

Innkalling til årsmøte i Telemark legeforening

Tidspunkt: Torsdag 26.11.20 kl 18:00.
Avholdes på Norsk Helsenett, logg inn på join.nhn.no, nr 714141.
26. november 2020

Alle medlemmer innkalles til årsmøte kl 18-20.
Årets lege presenteres

Foredraget utsettes til et fysisk møte seinere

Dagsorden

  1. Medlemmer som har gått bort minnes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteledere og referent
  4. Årsmeldinger
  5. Revidert regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjett
  8. Valg, suppleringsvalg

Denne innkallingen sendes KUN pr. epost etter vedtak på årsmøte i 2013.

Styret har nå vurdert at det ikke er trygt å arrangere årsmøtet fysisk. Vi har fått anbefaling av kommuneoverlegen å kjøre møtet digitalt. Møtet må avholdes.

mvh

Thor Severinsen, Leder
epost: thosev@sthf.no
Psykiatrisk klinikk, STHF, 3710 Skien

 

Brukerveiledning Norsk helsenett:

Bruk oppdatert nettleser Chrome eller Edge, skriv inn

join.nhn.no E (enter)

Skriv ditt navn  E

Velg video eller lyd (lyd hvis du har liten kapasitet på ditt nett)

Skriv inn 714141 E

Klikk på Delta

Vent litt og du er inne på møterommet