Telemark legeforening

Lokalforening

2021

Kom på årsmøtet 2021

Innkallin til årsmøte i Telemark legeforening torsdag 2. september 2021, klokken 18:00. På Thon hotell Høyers (Olavssalen/Galaxy), Skien.
2. juli 2021
Kine Jordbakke. Foto: Kine Jordbakke
Foredrag: Kine Jordbakke: Samhandling i kriser. Belyst med eksempler fra akuttkjeden og pandemi. Foto: Kine Jordbakke

Alle medlemmer innkalles til årsmøte kl 18-20.
Alle medlemmer som møter er med i trekningen av et nettbrett(iPad) kl 1810.
Årets lege presenteres

Dagsorden

  1. Medlemmer som har gått bort minnes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteledere og referent
  4. Årsmeldinger
  5. Revidert regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjett
  8. Valgkomiteens innstilling
  9. Valg: Leder, 2 styremedlemmer, varamedlemmer, Vara til Landsstyret, Kurskomite, Kollegial støttegruppe, Revisor, Valgkomite

Deretter inviteres medlemmene til middag. Husk: påmelding til middagen

Fristen for innlevering av saker til årsmøtet er 10. august. Saker sendes til leder, se under.

Denne innkallingen sendes KUN pr. epost etter vedtak på årsmøte i 2013.

Velkommen til årsmøtet. Påmelding til middagen med fullt navn er bindende og sendes til thosev@sthf.no innen 23.8.21

 

Mvh.

Thor Severinsen, Leder
epost: thosev@sthf.no
Psykiatrisk klinikk, STHF, 3710 Skien