Telemark legeforening

Lokalforening

2022

Kom på årsmøte!

Telemark legeforening inviterer til årsmøte tirsdag 06. september 2022 kl. 18:00. Møtet finner sted på Telemark museum, Nybygg, Øvregt. 32a, i Skien.
23. august 2022
Anne Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff
 • Alle medlemmer innkalles til årsmøte kl 18-20.
 • Alle medlemmer som møter er med i trekningen av et NETTBRETT (iPad) kl 1810.
 • Årets lege presenteres

Foredrag:

President Anne-Karin Rime:
Viktige saker og Legeforeningens satsingsområder.
Diskusjon

Dagsorden

 1. Medlemmer som har gått bort minnes
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteledere og referent
 4. Årsmeldinger
 5. Revidert regnskap
 6. Endringer av vedtekter, vedlagt (dagens er på nettet)
 7. Innkomne forslag
 8. Budsjett
 9. Valgkomiteens innstilling
 10. Valg: Leder 1 år, Revisor 

Deretter inviteres medlemmene til middag. HUSK: PÅMELDING TIL MIDDAGEN

Fristen for innlevering av saker til årsmøtet er 15. august. Saker sendes til leder, se under.

Denne innkallingen sendes KUN pr. epost etter vedtak på årsmøte i 2013.

Velkommen til årsmøtet.

Påmelding til middagen med fullt navn er bindende og sendes til thosev@sthf.no innen 25.8.22 kl 14. Allergier?

 

Vennlig hilsen
Thor Severinsen, Leder
epost: thosev@sthf.no
Psykiatrisk klinikk, STHF, 3710 Skien