Innkalling til årsmøte i Telemark legeforening

Årsmøtet går av stabelen onsdag 6. september 2023 kl 18:00. Stedet er Telemark Museum i Banksalen, som du finner på adressen Øvregt 32 A, Skien.
Skien veiskilt.

Alle medlemmer innkalles til årsmøte kl 18-20. Alle medlemmer som møter er med i trekningen av et nettbrett (iPad) kl 1810.

 

Bilde av Christian Grimsgaard.

Foredrag: Christian Grimsgaard: Sykehuskrisen. Hva kan vi gjøre? Diskusjon

Dagsorden

  1. Medlemmer som har gått bort minnes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteledere og referent
  4. Årsmeldinger
  5. Revidert regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjett
  8. Valgkomiteens innstilling
  9. Valg: Leder, 2 styremedlemmer, varamedlemmer, vara til landsstyret, kurskomite, kollegial støttegruppe, revisor, valgkomite

Deretter inviteres medlemmene til middag.

Husk: påmelding til middagen

Fristen for innlevering av saker til årsmøtet er 15. august. Saker sendes til leder, se under.

Denne innkallingen sendes KUN pr. epost etter vedtak på årsmøte i 2013.

Velkommen til årsmøtet. Påmelding til middagen med fullt navn er bindende og sendes til thosev@sthf.no innen 21.8.23 kl 14. Allergier?

Vh Thor Severinsen, Leder
epost: thosev@sthf.no
Psykiatrisk klinikk, STHF, 3710 Skien