Invitasjon til medlemsmøte i Telemark legeforening

Hanne Engen holder foredrag med tittelen: "Langvarige ikke-maligne smerter: Hvordan kan vi sammen hjelpe pasientene best mulig?". Tirsdag 18. april kl. 19 – 21:30. Sted: Restaurant Gjengangeren, Ibsenhuset, 2.etg.
Bilde av Hanne Engen.
Hanne Engen

Hanne Engen er spesialist i anestesiologi. Hun jobber som anestesilege ved Sykehuset Telemark, har fagansvar på sykehusets smertepoliklinikk og er leder for Akutt og Beredskapsklinikkens Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.

Erfaringer fra tidligere jobber ved Barneavdelingen og BUP har vært viktig for hvordan hun fortsatt møter pasientene hun behandler, det være seg på operasjonssalen, intensiv eller ikke minst i møtet med smertepasientene på poliklinikken.

Samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten, på tvers av profesjoner, er noe hun anser som viktig for å lykkes når man jobber med komplekse pasienter og problemstillinger.

Telemark legeforening inviterer til foredrag og diskusjon først og deretter middag med stående buffet og muligheter for gode samtaler ved et måltid.

Det serveres middag etter møtet med påmelding innen 10.4.23 til thosev@sthf.no (helst før påske).

Møtet er åpent og det er bare å komme, men til middagen trengs påmelding!