Aktiviteter

Styremøter. Årsmøte. Medlemsmøter. Båttur. Bistand. Kollegialt støttetilbud

 

Telemark legeforening har

Styremøter 8-10 ganger pr år

Årsmøtet arrangeres vanligvis i slutten av august. Hvert annet år er det valg, i ulike år. Innkalling pr epost og brev.

Medlemsmøter arrangeres vanligvis 2 ganger pr halvår. Invitasjon pr epost

Vanligvis arrangerer vi en båttur i juni for medlemmene

Tillitsvalgte kan gi bistand ved forhandlinger og drøftinger. Det er naturlig å spørre tillitsvalgt i aktuelle yrkesforening eller tillitsvalgt i kommunen.

Kollegialt støttetilbud kan gis av erfarne kolleger ved vanskelige situasjoner så som overbelastning, "utbrenthet", personlige kriser, vanskelige arbeidsforhold, klagesaker, mediaoppslag osv.

Forhandlingsrådgivere for ansatte i kommunene. Vi har noen leger med erfaring fra lønnsforhandlinger med kommunene. Tillitsvalgte kan spørre disse om råd. Kontakt Kai Heier tlf 90046402, Walter Gdynia tlf 91878132, Bent Poulsson tlf 95188765.