Årsmøteprotokoll og styremøtereferat, 14. juni 2013

14. juni ble det arrangert styremøte, Årsmøte, seminar og middag for medlemmene. I styremøtet var blant annet tildeling av turnuslegestillinger, oppfølging av landsstyresaker samt forhandlingene, tema. Årsmøtet godkjente regnskap og budsjett, og det ble valgt nytt styre. Årsmøtedebatten handlet om nyetablerte allmenlegers arbeidsforhold, og vi fikk også en redegjørelse for den helsepolitiske situasjonen.