Innkalling til Årsmøte i Troms legeforening

Velkommen til alle leger i Troms og 6. årsstudentene ved UiT til Årsmøte fredag 15. juni 2018 kl. 18:00 på SAS Radisson Tromsø.
1805-Arsmote_bilde_4_2016-560

Kl 18:00 Årsmøte
Saksliste:
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer og referent
• Årsmelding 2017
• Godkjenning av regnskap for 2017
• Budsjett 2019
• Offentliggjøring av Årets Tromsdoktor 2018

Kl 19:30 Post-streik og fastlegekrise – hva nå Dnlf?!
Marit Hermansen, president Dnlf
Christer Mjåset, visepresident Dnlf

Kl 21:00 Årsmøtemiddag på SAS Radisson

Kolleger som kommer fra distriktene subsidieres med 750 kr til hotellovernatting 15.-16.6. etter regning.

Meld deg på med e-post til troms.legeforening@gmail.com
Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla...

Velkommen!