Innkalling til godt, gammaldags fysisk Årsmøte i Troms legeforening

Årsmøtet avholdes
fredag 17. juni 2022
på Scandic Ishavshotell i Tromsø
Aarsmote i Troms legeforening

Tid: Fredag 17. juni 2022 kl. 18:00
Sted: Scandic Ishavshotell, Fr. Langesgate 2, 9008 Tromsø

18:00 Årsmøte
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer og referent
• Årsmelding 2021
• Godkjenning av regnskap for 2021
• Budsjett 2023
• Utnevnelse av Troms legeforenings æresmedlem, Geir Riise
• Offentliggjøring av Årets Tromsdoktor 2022
• Eventuelt

19:30 Faglig program
• Hva skjer i moderforeningen?
Nils Kristian Klev, visepresident

20:00 Pause med aperitiff

20:30 Årsmøtemiddag
Panoramasalen, Scandic Ishavshotell

Alle kolleger samt 6. årsstudentene ved UiT er invitert og vi håper at pandemien nå virkelig har sluppet taket, slik at vi får fullt hus på en sosial og hyggelig aften! Meld dere på nå – det er førstemann til mølla som gjelder!

 Medlemmer fra distriktet som trenger overnatting på hotell i Tromsø, får refundert 750 kr for natten mellom fredag og lørdag.


 Sett av 17. juni og meld deg på ved å sende e-post til troms.legeforening@gmail.com innen 12. juni.

Velkommen!